Trans Awareness Week 2021

18/11 – BASH BACK TRANS HATE!

”No Pussy, No Groupie” as well as a talk with the director and one of the actresses will be available to view here from 18:15 to about 19:45

Frilagret

[English below]

På torsdagen är temat bash back trans hate (slå tillbaka transhat). Kvällen börjar med en filmvisning av kortfilmer anordnad av Saqmi med Lasse Långström. Sedan kollar vi på filmen ”No pussy, No Groupie” från Peru, på spanska med engelsk undertext. Efteråt pratar även regissören och en av skådespelarna via länk. Kvällen avslutas med en workshop på ämnet, som hålls av Äleviken and Paula Dahlberg. Workshopen hålls på svenska eller engelska beroende på behovet av personerna som deltar.

17-18 SAQMI movie screening:

Lasse Långström filmvisning:

Systerskap och Tuggummi (2013,  2:50 min, Svenska)

Femme-solidaritet i det offentliga rummet.

Allsång mot Sverigebönen (2010, 3:43 min, Svenskt tal, English subtitles)

Homosexuell allsång mot högerkristet nationaldagsfirande.

Robert Frank (2013, 5:31 min, Svenska, English subtitles)

En betraktelse över samtidskonsten och den manliga konstprofessorn övergår i en våldsam sexualexorcistisk intervention.

Vreden (2020, 5:22 min, Svenska, Music video with Swedish Lyrics)

Långt norrut, i det lilla landet sverige, sluts en ohelig allians mellan kristdemokrater, moderater och sverigedemokrater. Men i skogen väntar sagoväsen beredda att slå tillbaks.

Lasse Långström, a.k.a. Antiffa Vänsterfitta, har arbetat med film och i sitt queer community i Göteborg i 15 år. Tills vidare arbetar Långström mycket i Tyskland där han skapar konst, film och queer spaces. Alla genrer och hybridformer passar in i Lasses filmiska värld. Här kan du hitta kort- och långfilmer, anarkistiska musikaler, videoverk, dokumentärer, homoporr och musikvideor. Bara under de senaste två åren har fyra filmer spelats in i en rasande takt, som visar upp en queer rörelse och subkultur, och skapar utrymme för en iscensättning av dess kamper, konflikter, visioner, fantasier och utopier. Det är politiskt seriöst och humoristiskt – blandat in i en läger-, kitsch-, fabel-, fantasiestetik.

Q&A med SAQMI och Lasse Långström efter visningen. Max 30 min.

18 – 18:15 Rast

18:15 – 19:20 Film ”No pussy, No Groupie” (Spanskt tal, engelska undertexter):

(Tillgänglighet: Tillgängligt också online.)

Barbie, en utbildad transkvinna (snattare, kultiverad, prostituerad och väldigt intelligent också) behöver 30 000 dollar för att betala för en könsbekräftande operation, men allt hon har att tillgå är sin list, hennes bröst och hennes vän Microbio (en galen transkvinna som hon hittade någonstans runt omkring). Så efter mycket brainstorming (och många golden showers också) finns det inget längre som kan skrämma dem inte ens att kidnappa dottern till en transfobisk minister; och om han inte ger sig på utpressning får han se vad som kommer!

19:20 – 19:45 Samtal online med regissören och en av skådespelerskorna (engelska):

(Tillgänglighet: Tillgängligt också online.)

Wesley Verástegui är ekonom, manusförfattare, filmregissör och lärare. 2021 vann hans film ”A singular romance” priset ”Stimulus for Cinematographic Distribution”, som tilldelades av Perus kulturministerium, för att filmen skulle släppas kommersiellt i Peru i början av 2022. 2017 skrev och regisserade han lägerfilmen ”Sin vagina, me marginan”, som hade spansk premiär på Madrids hbtq-filmfestival (Lesgaicinemad). 2020 släppte han sin andra film digitalt – som ett resultat av covid-19-pandemin – ”Pojken som inte ville döda”. 2015 nominerades hans filmmanus, ”Filia”, i kategorin ”Bästa opublicerade manus” vid ”Latin American Film Festival of Havanna”. 2016 var ett annat av hans manus (den här gången skrivet på engelska), ”Stuck”, finalist för ”Joplin Award” i ”The BlueCat Screenplay Competition” (Hollywood – Kalifornien).

Marina Kapoor är en skådespelerska, sångerska och aktivist. Hon är en artist som är känd i Peru för att ha deltagit i TV-musiktävlingar: ”La Voz Perú” (The Voice of Peru) och ”Los Cuatro Finalistas” (De fyra finalisterna). Här är hon med i ”Sin vagina, me marginan” (Utan vagina marginaliserar de mig), den första filmen med transkvinnor i Peru, där hon spelar karaktären ”La Microbio”.

19:45 – 20:00 Rast

20 – 21:30 Workshop: “Tackling Transhate” (svenska eller engelska beroende på behov)

En workshop för transpersoner om att hantera/slå tillbaka mot transhat. Leds av två transpersoner. Ett sätt att dela med varandra mer än att utbilda, eftersom vi transpersoner själva vet hur transfobi känns och själva måste hantera det i vår vardag. Vi kan dela med oss och lära av varandra.

Moderatorer:

Fin Äleviken är en ickebinär transmaskulin aktivist, lärare och förälder. Han har postat mycket på sociala medier om att vara trans och könsneutralt föräldraskap. Han har en ambition att arbeta med att sprida kunskap om trans inom gymnasieskolan så väl som den autonoma vänstern.

Paula Dahlberg (aka Vardagsrasismen) är född politisk och brinner för intersektionalitet. Kampen mot förtryck kommer alltid mynna ut i nya förtryck så länge som vi ignorerar hur olika förtryck samverkar. 

Pronomen hen/they/them.

BIPOC Event

18.00-19.45: BIPOC Screening: The death and Life of Marsha P. Johnson. (2017, 1:45, Engelskt tal, Svensk undertext)

Victoria Cruz utreder den mystiska dödsfallet 1992 av den svarta aktivisten Marsha P. Johnson, Stonewall-veteranen som kämpade för transpersoners och homosexuellas rättigheter. Dokumentären beskriver med hjälp av arkivintervjuer med Johnson och nya intervjuer med Johnsons familj, vänner och andra aktivister Marsha P. Johnsons liv, verklighet och det hon kämpade för.

Tillgänglighet:

Tillgängligt för rullstol/permobil. 

Ledarhundar välkomna.

Syntolk och teckentolk kommer finnas på plats.

Hörsling finns, säg gärna till i förväg.


English

Frilagret

On Thursday, the theme is bash back trans hate. The evening begins with a screening of short films organized by Saqmi with Lasse Långström. Then we’ll screen the film ”No pussy, No Groupie”, from Perú, in Spanish with English subtitles. Afterwards there’s an online talk with the director and one of the actresses. The evening ends with a workshop on the subject, held by Fin Äleviken and Paula Dahlberg. The workshop will be held in Swedish or English depending on the needs of the people who attend.

17-18 SAQMI movie screening:

Lasse Långström filmvisning:

Systerskap och Tuggummi (Sisterhood and Chewing gum) (2013,  2:50 min, Swedish)

Femme-solidarity in the public space.

Allsång mot Sverigebönen (Sing-along against the Swedish prayer) (2010, 3:43 min, Swedish speech, English subtitles)

Homosexual sing-along against right-wing Christian national day celebrations.

Robert Frank (2013, 5:31 min, Swedish Speech, English subtitles)

A film about why men have to be filled with something other than themselves, as well as a consideration of contemporary art and the male art professor.

Vreden (The Anger) (2020, 5:22 min, Swedish speech, Music video with Swedish Lyrics)

Far up north in the little country of Sweden, an unholy alliance is forming between the right-wing party, the Christian Democrats, and the racist party. But in the forest the fairytale creatures are waiting, plotting to fight back.

Lasse Långström, a.k.a. Antiffa Vänsterfitta, has worked with film and within his queer community in Gothenburg for 15 years. For the time being, Långström works a lot in Germany where he creates art, film and queer spaces. All genres and hybrid forms fit inside Lasses cinematic world. Here you can find short- and feature films, anarchist musicals, video works, documentaries, homo porn and music videos. Just in the last two years four films have been shot at a furious pace, showcasing a queer movement and subculture, creating space for a staging of its struggles, conflicts, visions, fantasies, and utopias. It is politically serious and humorous – intermixed into a camp-, kitsch-, fable-, fantasy aesthetic.

Q&A med SAQMI och Lasse Långström efter visningen. Max 30 min.

18 – 18:15 Break

18:15 – 19:20 Film ”No Pussy, No Groupie”:

(Accessibility: Also available online.)

Barbie, an educated trans woman (shoplifter, cultured, prostitute, cute, kind, and very intelligent too) needs $ 30,000 to pay for her sex reassignment surgery, but all she has to get it is her cunning, her tits and her friend “Microbio”, a crazy trans woman she found on the streets. So, after much brainstorming (and lots of golden showers too), they have no better idea than to kidnap a transphobic Minister’s daughter; and if he doesn’t fall for the blackmail, things will go wild!

Language: Spanish with English subtitles

19:20 – 19:45 Online Talk with the director and one of the actresses:

(Accessibility: Also available online.)

Wesley Verástegui is an economist, screenwriter, film director and teacher. In 2021, his film “A singular romance” won the “Stimulus for Cinematographic Distribution”, awarded by the Ministry of Culture of Peru, in order for the film to be commercially released in Peru in early 2022. In 2017, he wrote and directed the camp film “Sin vagina, me marginan” (“No Pussy, No Groupie”), which had its Spanish premiere at the Madrid LGBT Film Festival (Lesgaicinemad). In 2020, he released his second film digitally -as a result of the COVID-19 pandemic-, “The boy who did not want to kill”. In 2015, his film script, “Filia”, was nominated in the category of “Best Unpublished Screenplay” at the “Latin American Film Festival of Havana”. In 2016, another of his scripts (this time written in English), “Stuck”, was a finalist for the “Joplin Award” of the “The BlueCat Screenplay Competition” (Hollywood – California).

Marina Kapoor is an actress, singer and activist. She is an artist recognized in Peru for participating in television music contests: ”La Voz Perú” (The Voice of Peru) and ”Los Cuatro Finalistas” (The Four Finalists). Here she is featured in ”Sin vagina, me marginan” (Without vagina they marginalize me), the first film starring trans women in Peru, where she plays the character of ”La Microbio”.

19:45 – 20:00 Break

20 – 21:30 Workshop: “Tackling Transhate” (held in swedish or english depending on needs)

A workshop for trans people about tackling transhate. Led by two trans people. A way of sharing more than educating, as we all trans people know how transphobia feels and have to find our own replies to transphobic comments that we are facing in our daily life. We can share and learn from each other.

Moderators:

Fin Äleviken is a non-binary transmasculine activist, teacher and parent. He has posted a lot on social media about being trans and gender neutral parenting. He has an ambition to work with spreading knowledge about trans in high school (gymnasiet) as well as the autonomous left.

Paula Dahlberg (aka vardagsrasismen) is born political and burns for intersectionality. The fight against oppression will always end up in new oppressions as long as we ignore how different oppressions work together.

They/them pronouns.

BIPOC Event

18.00-19.45: BIPOC Screening: The death and Life of Marsha P. Johnson. (2017, 1:45, English speech, Swedish subtitles)

Victoria Cruz investigates the mysterious 1992 death of black gay rights activist and Stonewall veteran, Marsha P. Johnson. Using archival interviews with Johnson, and new interviews with Johnson’s family, friends and fellow activists.

Accessibility:

Wheelchair and electronic wheelchair accessible. 

Guide dogs welcome.

Sign & sight interpreters will be available.

Hearing aids available, please let us know in advance.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *