Trans Awareness Week 2021

Ljudverk TDoR 2020

Ljudverket ”Minnesstund för våra förlorade syskon” finns tillgängligt att ladda ner här nedan. Detta ljudverk skapades av listan på alla mördade transsyskon och för att hedra de vi förlorat. Även de vars kroppar inte kunnat identifieras skall kommas ihåg och hedras. Därför vill vi göra ljudverket tillgängligt för alla att respektfullt använda. För mer info om ljudverket se programpunkten ”Global Minnesstund” 20/11.

Ljudverket är skapat av Maja Karlsson och är licensierat under CC BY-NC-ND 4.0


The audio work ”Memorial moment for our lost siblings” is available to download below. This sound piece was created from the list of all the murdered trans siblings and to honor those we lost. Also those whose bodies could not be identified should be remembered and honored. That is why we want to make the sound piece accessible for everyone to use respectfully. For more info about the sound piece, see the program item ”Global Memorial” 20/11.

The audio work is created by Maja Karlsson and is licensed under CC BY-NC-ND 4.0


Ljudspelare med ljudverket / Audio player with the audio work