Trans Awareness Week 2021

16/11 – Invigningskväll av Trans Awareness Week

Måndag 16 november kl 19:00-19:35.

Invigningen kommer sändas kl. 19 måndagen den 16:e november.
Invigningen går även att se i efterhand. Undertexter finns tillgängliga på svenska och på engelska.

Subtitles are available in English.

Här startar invigningen kl. 19 måndagen den 16:e november.
Sam Message, medarrangör för Trans Awareness Week

19:00 – Invigning av Trans Awareness Week 2020, en vecka med fokus på transpersoners liv och död

Sam Message, medarrangör för Trans Awareness Week 2020 introducerar veckan och programmet för oss. 

Jêran Rostam, RFSL Ungdom

19:05 – Vad vore en värld utan transpersoner? Föreläsning av Jêran Rostam

I en cisnormativ värld kommer transpersoner alltid att existera, oavsett hur mycket de försöker osynliggöra oss. Men det har också funnits platser, tider, samhällen, där kön förstås på ett annat vis. Samhällen utan cispersoner. Där personer vi här och nu skulle tolka som transpersoner existerat som en självklarhet istället för som normbrytare. Vi fördjupar oss i hur vår förståelse av kön bottnar i rasistiska och koloniala föreställningar och hur det påverkar transpersoner idag. 

Jêran Rostam är förbundsordförande för RFSL Ungdom, den drömmer om en värld som är byggd på gemenskap och solidaritet istället för på makt och förtryck. 

Sam Hultin, Photo taken by Miki Anagrius

19:25 – Tårar som motstånd, performance av Sam Hultin

Sam Hultin berättar om hur sorg kan fungera som motstånd genom sitt arbete ”Eva-Lisas monument” där Sam, tillsammans med Eva-Lisa Bengtsons (1932-2018) queera nätverk, bygger ett minnesmärke över Sveriges första transaktivist.

Sam Hultin (f. 1982) är konstnär och arbetar med performance och video utifrån sitt intresse för queer historieskrivning, identitet och gemenskap. Ofta består hens arbete av collage av personliga berättelser som tillsammans speglar större samhälleliga strukturer. Sedan 2018 arbetar Hultin med projektet Eva-Lisas monument som på olika sätt lyfter fram transpionjären Eva-Lisa Bengtsons (1932-2018) liv och gärning. www.samhultin.com