Trans Awareness Week 2021

15/11 – RACISM & COLONIALISM

På Kvinnofolkhögskolan

Tillgänglighet: Tillgängligt för rullstol/permobil. Ledarhundar välkomna.

[English below]

Det inspelade panelsamtalet. Undertexter på svenska och engelska kommer läggas till de närmaste veckorna / Subtitles in English and Swedish will be added later.

Ikväll ligger fokus på att syna och dissekera vitheten och det koloniala arvet och hur vi utifrån våra olika positioner kan förhålla oss till, överleva den och angripa den för att krossa rasismen på alla nivåer både innanför och utanför oss.

Tonight the focus is on examining and dissecting whiteness and the colonial legacy and how we can relate to it, survive it and attack it from our different positions in order to crush racism at all levels both inside and outside us.

18:00-19:00:  Battling Everyday Racism and Colonialism Panel

(Panelsamtal om att kämpa mot vardagsrasism och kolonialism) 

(Tillgänglighet: Teckentolkar och syntolkar kommer att finnas tillgängliga. Tillgängligt också online.)

En förinspelad paneldiskussion kommer att visas på Kvinnofolkhögskolan. Det som BIPOC-deltagarna i panelen diskuterar är olika återkommande situationer de dagligen behöver hantera och förhålla sig till på grund av vitas frånvaro av ett kritiskt förhållningssätt till vithet. Panelen kommer utifrån paneldeltagarnas intersektionella beröringspunkter lyfta hur kampen mot vithet kan göras utan att bli helt utmattad i mötet med vita hetreosexuella cis-personer, men även med vita i queer-communityt. 

Panelen kommer genomföras på engelska.

Moderator: Ramona Abdallah is a Lebanese activist and a masters student in gender studies at the University of Gothenburg. She’s interested in decolonial feminist urban approaches and inclusive intersectional design. 

Dalia Alfaghal, en queer, agender, nordafrikansk människorättsaktivist, tänkare, författare och en av grundarna av de inflytelserika initiativen (NoH8 Egypt och Solidarity with Egypt’s LGBT) som har arbetat sedan 2014 med att tillhandahålla påverkansarbete och samla in data om kränkningar av hbtq-personer i Egypten. Dalia fortsätter att utföra sitt arbete från Sverige samtidigt som hon samarbetar med lokala och internationella organisationer i SWANA.

Maya El Helou is a Ph.D. candidate at the anthropology department at the University of Toronto. Her work investigates the everyday life of feminist resistance movements in Beirut, Lebanon. Her research interests focus on gender, sexuality, affect, spatiotemporality, revolutions, embodiment, life and death, and everything in-between. She is also a comic artist who uses illustrated ethnographic methods to portray that which is beyond words.  

19:15-21:15: Critical Whiteness Workshop and BIPOC Fighting Whiteness Workshop

(Workshop i kritisk vithet och workshop för BIPOC i kampen mot vithet)

(Tillgänglighet: Teckentolkar kommer att finnas tillgängliga.)

Efter paneldiskussionen kommer vita- och BIPOCs -deltagare ha två separata workshops. Workshopen “Kritisk vithet” (Critical whiteness) vänder sig till vita workshopdeltagare och kommer innehålla en kort föreläsning om vad critical whiteness är, hur sveriges koloniala historia ser ut samt lyfta hur “white guilt”, vitas dåliga samvete visar sig. Föreläsningen efterföljs av gemensam reflektionsstund där deltagarna utifrån olika exempel får att reflektera kring hur de kan agera för att kämpa mot rasism och förtryck. Workshopen “Kampen mot vithet” (Fighting Whiteness) riktar sig till unga BIPOC- deltagare och fokuserar på att frambringa kunskapen och självförtroendet för att kunna slå tillbaka mot rasismen som sker online. Workshopen Fighting Whiteness genomförs i samarbete med Lesbiskfrukost.  Vilket språk vi använder kommer vi bestämma på plats (svenska eller engelska).

Luie Romero is an activist, poet and educator who focuses on decolonial feminism, antiracism and intersectionality. They are currently working with raising awareness around white fragility and critical whiteness. They have a background in feminist history and philosophy at Kvinnofolkhögskolan. 

Ramona Abdallah is a Lebanese activist and a masters student in gender studies at the University of Gothenburg. She’s interested in decolonial feminist urban approaches and inclusive intersectional design. 

Yolanda Aurora Bohm Ramirez är föreläsare, transaktivist och spoken word-poet. Ikon är hennes debut. Yolanda är uppvuxen i Skogås och har studerat skrivande vid Malmö Högskola och Ölands Folkhögsskola. Hen Skriver sina egna minnen och sin mammas memoarer, klottrar på handryggar och använder våra heligaste skrifter som scrapbooks. 

English

At Kvinnofolkhögskolan

Accessibility: Wheelchair accessible. Guide dogs welcome.

18:00-19:00: Battling Everyday Racism and Colonialism Panel 

(Accessibility: Sign and sight interpretation will be available in Swedish. Also available online.)

A pre-recorded panel will be screened at Kvinnofolkhögskolan. The BIPOC panelists will discuss how they deal with everyday situations they are constantly facing due to a lack of critical whiteness. The panel will bring in panelists’ intersections to touch upon how to fight whiteness without getting exhausted with white cis heterosexuals, but also within the queer community. 

This panel will be held in english. 

Moderator: 

Ramona Abdallah is a Lebanese activist and a masters student in gender studies at the University of Gothenburg. She’s interested in decolonial feminist urban approaches and inclusive intersectional design. 

Panelists:

Dalia Alfaghal, a Queer, Agender, North African human rights activist, thinker, writer and one of the founding members of the influential initiatives (NoH8 Egypt and Solidarity with Egypt’s LGBT) that been working since 2014 on providing advocacy, collecting data of violations against LGBT individuals in Egypt. Dalia continues to do their work from Sweden while collaborating with local and international organizations in the SWANA.

Maya El Helou is a Ph.D. candidate at the anthropology department at the University of Toronto. Her work investigates the everyday life of feminist resistance movements in Beirut, Lebanon. Her research interests focus on gender, sexuality, affect, spatiotemporality, revolutions, embodiment, life and death, and everything in-between. She is also a comic artist who uses illustrated ethnographic methods to portray that which is beyond words.  

19:15-21:15: Critical Whiteness Workshop and BIPOC Fighting Whiteness Workshop

(Accessibility: Sign interpretation will be available.)

After the panel, white and bipoc participants will have two separate workshops. Critical Whiteness workshop targets White people, and covers a short lecture on what is critical whiteness, Swedish colonial history, and white guilt. It will be followed by examples where participants can reflect on actions they can take to fight racism and oppression. BIPOC Fighting Whiteness Workshop targets BIPOC youth and centers around gaining the knowledge and confidence to fight back racism online. Fighting Whiteness workshop is done in collaboration with Lesbiskfrukost. What language we will use we will decide together (Swedish or English).

Luie Romero is an activist, poet and educator who focuses on decolonial feminism, antiracism and intersectionality. They are currently working with raising awareness around white fragility and critical whiteness. They have a background in feminist history and philosophy at Kvinnofolkhögskolan.

Ramona Abdallah is a Lebanese activist and a masters student in gender studies at the University of Gothenburg. She’s interested in decolonial feminist urban approaches and inclusive intersectional design. 

Yolanda Aurora Bohm Ramirez är föreläsare, transaktivist och spoken word-poet. Ikon är hennes debut. Yolanda är uppvuxen i Skogås och har studerat skrivande vid Malmö Högskola och Ölands Folkhögsskola. Hen Skriver sina egna minnen och sin mammas memoarer, klottrar på handryggar och använder våra heligaste skrifter som scrapbooks. 

Accessibility: Wheelchair and electronic wheelchair accessible

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *