Trans Awareness Week 2021

19/11 – Granskningen av den könsbekräftande vården

Det inspelade panelsamtalet. Undertexter på svenska och engelska kommer läggas till de närmaste veckorna / Subtitles in English and Swedish will be added in the coming weeks

Tillgänglighet

Denna programpunkt teckenspråkstolkas på svenska. Undertexter på svenska och engelska kommer i efterhand.

19:00 Panelsamtal – Granskningen av den könsbekräftande vården

Kontext är en oberoende medieplattform på nätet för eftertänksam journalistik och kritisk underhållning. Just nu håller vi på med vårt mest ambitiösa tema hittills, som kommer att handla om trans. Som en del av vårt tema kommer vi att göra vår egen granskning av de hinder transpersoner möter idag, både inom vården och juridiskt.

I det här panelsamtalet kommer vi att prata om varför vi gör granskningen, hur den könsbekräftande vården gestaltats i medier de senaste åren och vilka berättelser som vi vill lyfta i stället.

Moderator

Elina Pahnke

Elina Pahnke är frilansjournalist och politisk redaktör på kontextpress.se, där hon just nu är med och arbetar med en granskning av den könsbekräftande vården. 

Deltagare

Edward Summanen

Edward Summanen arbetar på RFSL:s förbundskansli där han är sakkunnig i transfrågor och projektledare för arbetet med suicidprevention och psykisk hälsa. 

Silas Aliki

Silas Aliki arbetar som jurist Folkets juristbyrå där den företräder hbtqi-personer, bland annat med att överklaga rättsliga rådets avslag på .  Den är också politisk redaktör på kontextpress.se